we're-hiring-nine-five-wearing
nine-five-wearing-recruitment-banner-1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครด่วนที่สุด !

checked  หัวหน้างาน Sales / ขาย

checked หัวหน้า / เจ้าหน้าที่งานบัญชีภาษีอากร

checked  Merchadiser / Detail

checked Marketing (Online) / การตลาด ออนไลน์

checked ธุรการและประสานงาน

checked แม่บ้านประจำสำงาน

วิธีการสมัครพนักงาน

ส่งใบสมัครและประวัติการทำงาน พร้อมรูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
มาที่ Mail : ninefive.webmaster.hr@gmail.com

position-sale

หัวหน้างาน Sales /ขาย

หากคุณมีใจรักในการขาย กระหายยอด ทำยอดรายได้ตรงเป้า
ยิ่งกว่าถือปืนสไนเปอร์ เก้า ห้า แวริ่ง พร้อมสนับสนุนเงินจูงใจ
ในการทำงาน เต็มๆตามเกณฑ์ที่กำหนด

position acconting

หัวหน้า / เจ้าหน้าที่งานบัญชีภาษีอากร

คิดเลข รวดเร็ว แม่นยำ มีอาวุธคู่ใจเป็นเครื่องคิดเลข
ชำนาญการด้านภาษีประเภทต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ในด้านบัญชีเรายินดีต้อนรับ

position-merchandiser

Merchadiser / Detail

ระเบียบ รอบคอบ มีปฏิสัมพันธ์ มีความชำนาญรอบด้าน
ควบรวมด้านต่างๆ ประสานได้จนเป็นคนๆเดียว เก้า ห้า แวริ่ง
ยินดีอ้าแขนต้อนรับ

position-marketing

Marketing (Online) / การตลาด ออนไลน์

ความคิดกว้างไกล รู้จักวางแผนให้ธุรกิจถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนด
แฝงไปด้วยความ Creative ที่ยากหยั่งถึง สร้างโอกาสในการขาย
ให้เหมือนน้ำขึ้น (ให้รีบตัก)

position-Administrative-assistant

ธุรการและประสานงาน / ขาย

พิมฒ์ไม่เคยพลาดเป้า มีเพื่อนเป็นเอกสารกองโตๆ รวดเร็ว
ราวสายฟ้า รู้จักประสานงานกับบุคคลภายนอก ภายใน
ด้วยเสียงที่เป็นมิตร ที่นี่ต้องการคุณ

position-housekeeper

แม่บ้านประจำสำงาน

มีหัวใจที่รักในความสะอาด ใช้เครื่องมือทำความสะอาดได้อย่าง
ชำนาญ และมีจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมมะอยู่ในใจ
ที่นี่ต้องการเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถอ่านคุณสมบัติทั้งหมด
ได้ที่ เว็บไซต์ Jobth เพียงคลิ๊กปุ่มด้านล่างนี่

อ่านรายละเอียดทั้งหมด