สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้า
ตัวอย่างเช่น : สั่งผลิต(ซื้อ) เสื้อผู้ชาย ไซส์ S 10 ตัว / ไซส์ M 20 ตัว / ไซส์ L 40 ตัว , เสื้อผู้หญิง ไซส์ S 40 ตัว เป็นต้น
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 3MB

ช่องทางชำระเงิน